Zasady i warunki

Zasady i warunki użytkowania

Wszyscy użytkownicy muszą przeczytać i zaakceptować zarówno Warunki i Zasady, jak i Politykę Prywatności zawartą w niniejszym dokumencie.

Używanie lub odwiedzanie tej strony internetowej i/lub jej usług oznacza uznanie i pełną akceptację prawnie wiążących ostrzeżeń i warunków w niej zawartych. Poniższe warunki będą stosowane zgodnie z wcześniejszym porozumieniem.

Warunki pomocy mogą być modyfikowane ze względu na ich poprawę, przedstawienie aspektów i usług nie oferowanych do tej pory i/lub dostosowanie do nowych zasad i przepisów prawnych, i będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu. Jeśli nie zgadzają się Państwo na żaden z nowych opublikowanych warunków, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu i treści oferowanych na naszej stronie.

Proszę wydrukować ten dokument do wykorzystania w przyszłości.

Ważność

Ogólne warunki umowy będą miały zastosowanie do Usług oferowanych przez Moosite S.L. z ich strony internetowej www.miniplay.com, z powiązanych stron internetowych oraz z oferowanych tam gier (sklepy z aplikacjami) i powiązanych usług.

.

Te usługi obejmują pobieranie, instalację i udział w grach, utworzenie konta klienta, utworzenie strony profilu, ładowanie treści takich jak gry, zdjęcia, teksty, udział w blogu i/lub forum i/lub wirtualne zakupy.

Hereunder, stosunki handlowe pomiędzy Moosite S.L. a Użytkownikiem są regulowane wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów (CGC) oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych, które należy do CGC.

.

Te CGC w szczególności wykluczają Moosite S.L. z wszelkich problemów wynikających z korzystania z Serwisu i gier za pośrednictwem sprzętu (komputery, urządzenia przenośne, tablety, itp.), z korzystania z oprogramowania innych firm (Google Play, iTunes) i/lub połączenia wykorzystywanego przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do usług. Uprzejmie informujemy, że te elementy są dostarczane przez osoby trzecie, a nie przez Moosite S.L.

.
Użytkownicy

Aby uzyskać dostęp do usług oferowanych przez platformę Minijuegos.com musisz mieć ukończone 14 lat, a dostęp do strony i korzystanie z jej usług jest zabronione zgodnie z art.13 Dekretu Królewskiego 1720/2007, z dnia 21 grudnia, który zatwierdza rozporządzenie w sprawie rozwoju ustawy organicznej 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych.

Jeśli jesteś poniżej tego wieku, Moosite S.L. zezwoli nieletnim na korzystanie z usług, pod warunkiem, że zostanie zapewnione odpowiednie upoważnienie rodzicielskie, podpisane przez ojca, matkę i/lub opiekuna prawnego nieletniego, który chce się zarejestrować i uzyskać dostęp do usług, wraz z odpowiednią lub niezbędną dokumentacją w celu weryfikacji jej autentyczności i ważności. W tym celu muszą oni przedłożyć kopię D.N.I./N.I.E./Paszportu obowiązującego ojca, matkę i/lub opiekuna prawnego, kopię książki rodzinnej lub równoważnego dokumentu prawnego, jak również kopię D.N.I./Paszportu obowiązującego nieletniego, jeśli taki istnieje.

Jeśli zapisujesz się do Usługi i/lub korzystasz z Usługi, potwierdzasz i zgadzasz się, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności i OWH, że je zaakceptowałeś i że spełniasz odpowiednie warunki opisane powyżej.

Moosite S.L. może w każdej chwili skontaktować się z Tobą w celu udowodnienia Twojego prawdziwego wieku, prosząc o kopię Twojego dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu prawnego. Jeśli niniejsza dokumentacja nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie, Moosite S.L. zastrzega sobie prawo do zablokowania lub anulowania konta użytkownika.

Dane i dokumentacja wymagana i dostarczona przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie i wyłącznie przez upoważniony personel Moosite S.L. do realizacji zadania identyfikacji i weryfikacji dostarczonych danych i w żadnym wypadku nie będą przechowywane ani przetwarzane w żadnym innym celu.

Czas trwania umowy między Użytkownikiem a Moosite S.L. ustalany jest na czas nieokreślony, przy czym obie strony są uprawnione do rozwiązania stosunku umownego w dowolnym momencie albo w drodze zwykłego wypowiedzenia (gdy strony są uprawnione do rozwiązania stosunku z zachowaniem terminu i bez podania przyczyny) albo w drodze wypowiedzenia z ważnej przyczyny (gdy Użytkownik narusza przepisy o korzystaniu z usług, poważne naruszenia, brak aktywności, niestosowanie się do przepisów prawa itp. ) w którym to przypadku Moosite S.L. jest upoważniona do żądania od Użytkownika odpowiednich odszkodowań.

Korzystanie ze strony i regulamin świadczonej usługi

Access and Use of the web, its Contents and the use of the Services, grant the visitor the condition of User and supposes the acceptance of the Policy of Privacy and General Conditions of Use of minijuegos.com, supposing the declaration of the user of having read, understood and accepted in its totality the policy of privacy and the general conditions of use of this portal.

Jako użytkownik zobowiązujesz się do właściwego i zgodnego z prawem korzystania z portalu i jego zawartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi Ogólnymi Warunkami, ogólnie przyjętymi zasadami moralności i dobrych obyczajów oraz porządku publicznego, zobowiązującymi Cię do zrekompensowania Moosite S.L. wszelkich szkód lub krzywd, jakie możesz spowodować korzystając z tego portalu, z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków i/lub obowiązujących przepisów prawa.

Dlatego powinieneś powstrzymać się od:

 • Osłabianie i/lub zniesławianie Firmy i/lub stron trzecich zaangażowanych w usługi, co szkodzi ich reputacji i dobremu imieniu.
 • Nieodpowiednie i/lub niezgodne z prawem wykorzystanie domeny i/lub jej zawartości.
 • Dostanie się lub próba uzyskania dostępu do zastrzeżonych zasobów i/lub obszarów na stronie internetowej bez spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania takiego dostępu.
 • Przekazywanie wirusów przez stronę internetową i/lub którykolwiek z fizycznych i logicznych systemów należących do Właściciela, jego dostawców i/lub osób trzecich zaangażowanych w stronę internetową, które mogą być podatne na uszkodzenia.
 • Próba uzyskania dostępu, zbierania, wykorzystania i/lub manipulowania danymi od i/lub należącymi do Właściciela, stron trzecich, dostawców i/lub innych użytkowników.
 • Kasowanie, ukrywanie i/lub manipulowanie informacjami dotyczącymi własności intelektualnej i/lub przemysłowej oraz wszelkimi innymi informacjami o tożsamości dotyczącymi praw Moonsite, S.L., lub wszelkimi innymi mechanizmami informacyjnymi umieszczonymi w treści Witryny
 • .
 • Zbieranie i/lub próby zbierania treści i/lub usług zgodnie z procedurami innymi niż te przewidziane dla tej sprawy na stronach internetowych, na których te treści i usługi są hostowane.
 • Publikowanie i/lub przekazywanie danych osobowych poprzez publiczne informacje wyświetlane na stronie internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, numery telefonów, adresy pocztowe, adresy e-mail, strony internetowe i pełne imiona i nazwiska.
 • Częściowe lub całkowite powielanie, kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż i/lub odsprzedaż Usługi i/lub korzystanie z Usługi świadczonej przez Moosite, S.L. w celach biznesowych.
 • Użytkowanie Serwisu w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, w tym, ale nie tylko, masowych reklam i niepożądanych informacji ("spam").
 • Używa dowolnej usługi (skrypt, aplikacja, rozszerzenie, program, itp.) w celu modyfikacji wyników gry i/lub zapisów, odblokowania osiągnięć i/lub oszukiwania w jakikolwiek sposób. Niezastosowanie się do tego zakazu może skutkować czasowym lub trwałym banem dla Użytkownika, usunięciem konta i/lub utratą XP, Gem i Minicoin progress.
 • Używanie wielu i/lub współdzielonych kont, jak również wymiana kont w celu odblokowania osiągnięć. Niezastosowanie się do tego zakazu może skutkować czasowym lub trwałym banem dla Użytkownika, usunięciem konta i/lub utratą XP, Gem i Minicoin progress.

Gry i usługi są stale aktualizowane, dostosowywane, rozszerzane i modyfikowane. Dlatego też w aktualnej wersji Moosite S.L. nie może zagwarantować jej kontynuacji w przyszłości.

Użytkownik nie może twierdzić jako użytkownik, że gry lub usługi nie są usuwane lub że nie są przechowywane w wersji istniejącej w momencie akceptacji niniejszych warunków. Moosite S.L. zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania gry lub usługi w dowolnym momencie bez informowania użytkownika o powodach.

Nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego dokumentu uprawnia Moosite S.L. do zawieszenia lub definitywnego zakończenia świadczenia usługi.

Moosite S.L. jest również uprawniona do czasowego zablokowania dostępu Użytkownika do serwisu w przypadku podejrzenia naruszenia i/lub niewłaściwego postępowania Użytkownika w sposób opisany w regulaminie serwisu.

W przypadku zablokowania Użytkownika, Moosite S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne wynikające z zakazu uczestnictwa w czasie blokady.

Klejnoty i Minimonety

Niektóre z gier na stronie internetowej zawierają "wirtualne przedmioty", głównie akcesoria awatara. W celu nabycia tych wirtualnych elementów, dostępny jest dla Użytkownika system Gem i Minicoin.

Gems można uzyskać na kilka sposobów: przeglądając stronę internetową lub wykonując pewne działania - takie jak dodawanie gry do ulubionych, linkowanie kont w mediach społecznościowych lub polecanie gry. Inne sposoby można odkryć podczas surfowania po Witrynie.

Gems cannot be purchased with real money.

Minicoins można kupić za pośrednictwem kilku systemów płatniczych oferowanych przez Moosite, S.L. Systemy te są opisane w dziale Zakupy Minicoin.

Gems, Minicoins i elementy wirtualne nie mogą być w żaden sposób zwrócone Użytkownikowi za prawdziwe pieniądze. W przypadku pojawienia się problemu, prosimy o kontakt z Moosite, S.L. poprzez e-mail na adres [email protected], wyjaśniając swój problem i prośbę. Postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. W żadnym wypadku zwrot pieniędzy nie zostanie wydany.

Jeśli powyższe wirtualne monety (Klejnoty i/lub Minicoiny) miałyby zostać wycofane, zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie 30 dni wcześniej. Jeśli wspomniani użytkownicy nie wydadzą swoich Perełek i/lub Minicoinów przed upływem wyznaczonego terminu, stracą swoje Perełki i/lub Minicoiny. Moosite, S.L. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z tego tytułu.

Jeśli Użytkownik zawiesi lub usunie swoje konto, lub jeśli konto zostanie zablokowane z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik ten straci wszystkie posiadane przez siebie klejnoty, Minicoiny i/lub obiekty wirtualne.

Zakup Minimonet

VIRTUAL COINS (Minicoins) MOŻNA ZABEZPIECZAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW POPRZEZ 18 LAT WIEKU.

W żadnym wypadku Minicoiny nie zostaną zwrócone ani wymienione na prawdziwe pieniądze. Minicoiny są oferowane jako wirtualne monety, które mogą być używane tylko w grach dostępnych na Miniplay.com. Minicoiny w żadnym wypadku nie będą uznawane za prawdziwe pieniądze.

Użytkownik musi zrozumieć, że jeśli gra, w której Użytkownik posiada wirtualne elementy, zostanie usunięta z Serwisu, Użytkownik ten straci te wirtualne elementy. Moosite, S.L. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wspomnianą utratę.

Minicoins można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego. Klikając na przycisk "Minicoins", otworzy się wyskakujące okienko wyświetlające kilka opcji płatności.

Użytkownik musi wybrać system płatności, aby zakupić Minicoins. Kliknięcie na opcję płatności spowoduje przejście do formularza, na którym wypełniane są dane dotyczące płatności. Każda z wyświetlanych platform to szybkie i bezpieczne opcje płatności, do których można wprowadzić dane konta lub karty kredytowej bez udostępniania informacji finansowych z serwisu Miniplay.com.

.

Proszę uważnie przeczytać odpowiedni regulamin systemu płatności.

Po zakończeniu płatności Minicoins zostaną automatycznie dodane do konta Użytkownika.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Użytkownik oświadcza, że zawartość Strony, w tym bez ograniczeń ich usługi, struktury, wybór, kolejność i wygląd; oraz grafika, oprogramowanie, tekst, skrypty, obrazy, dźwięki, muzyka i filmy wideo użyte w związku z tą zawartością, są własnością Firmy i/lub osób trzecich i podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej. Przedmiotowe treści na Stronie są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie dla jego informacji i użytku osobistego.

W związku z tym, o ile nie jest to prawnie dozwolone i/lub nie została wydana uprzednia pisemna zgoda przez odpowiednich właścicieli, treści te nie mogą być kopiowane, powielane, przekształcane, rozpowszechniane, transmitowane, publicznie nadawane, wyświetlane zgodnie z procedurami nie dostarczonymi przez Moosite, S.L. i/lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów.

Serdecznie zabrania się w szczególności wykorzystywania tekstów, obrazów, reklam i innych elementów zawartych w wyżej wymienionym serwisie internetowym do ich integracji w innych serwisach internetowych niezwiązanych z Moosite, S.L., chyba że Moosite, S.L. wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania wszelkich intelektualnych, przemysłowych i/lub wszelkich innych znaków identyfikujących prawa autorskie pojawiających się na Stronie i/lub w oferowanych na niej usługach i odnoszących się do Właściciela i/lub osób trzecich. Użytkownik musi powstrzymać się od omijania lub manipulowania urządzeniami technicznymi ustanowionymi przez Moosite, S.L. i/lub strony trzecie w Serwisie, w jakichkolwiek usługach, materiałach, komponentach i/lub informacjach w nim zawartych, uzyskanych w celu ochrony ich praw.

Surowo zabrania się korzystania z jakiegokolwiek rodzaju zasobów, które wykorzystują jakiekolwiek treści i/lub usługi oferowane przez Moosite, S.L. bez zgody, w szczególności jeśli są one wykorzystywane do tworzenia i rozwijania stron internetowych analogicznych do Website.

.
Linki zewnętrzne i działania

Niniejsza Witryna może zawierać linki do stron internetowych i zasobów osób trzecich, które są całkowicie niezwiązane z tą Witryną. Dlatego też Moosite, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych i/lub w zasobach osób trzecich. Moosite, S.L. nie zatwierdza ani nie jest właścicielem żadnego z produktów, usług, zawartości, informacji, szczegółów, plików i/lub innych materiałów znajdujących się na stronach internetowych i/lub w zasobach stron trzecich, które są powiązane z ich odpowiednimi właścicielami.

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ prawny, że informacje zawarte na jednej lub kilku z wyżej wymienionych zewnętrznych stron internetowych i/lub zasobów są niezgodne z prawem, nakazania ich usunięcia lub zablokowania, lub w przypadku wystąpienia takiego naruszenia, Moosite, S.L. niezwłocznie usunie takie linki, jeśli zostanie poinformowana o takim naruszeniu i/lub orzeczeniu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Moosite, S.L. nie będzie w stanie zagwarantować prawidłowego działania usług przez cały czas, w szczególności gdy powstały problem nie jest związany z Firmą, jak np. awaria sieci; awaria serwerów, narzędzi informatycznych i/lub operatorów; błędy połączenia; błędy popełnione przez Użytkownika; awaria sprzętu Użytkownika, itp. Porady i informacje rozpowszechniane za pośrednictwem naszych usług nie stanowią dodatkowej gwarancji w stosunku do niniejszego dokumentu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego hasła do konta oraz za aktywność, która ma miejsce na jego koncie. Po zakończeniu sesji w serwisie Miniplay.com Użytkownik zobowiązuje się do zakończenia sesji poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej. Wszelkie oznaki oszustwa będą zgłaszane organom ścigania.

Okres trwania i wygaśnięcie

Moosite, S.L. może przerwać lub zawiesić działanie Serwisu i/lub dowolnej z usług oferowanych użytkownikom w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Moosite, S.L. może również zablokować dostęp do usług każdemu użytkownikowi, który w Moosite, S.L., według własnego uznania, wykorzystuje nieetyczne, obraźliwe, niezgodne z prawem lub niewłaściwe treści i usługi zawarte w Witrynie i/lub korzysta z nich wbrew interesom Firmy.

Stosowane prawo i jurysdykcja

Swiadczenie Usługi oraz Warunki Użytkowania określone w niniejszym dokumencie podlegają prawu hiszpańskiemu, w szczególności ustawie nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE) oraz zgodnym z nią przepisom. W zakresie dozwolonym przez prawo, strony wyraźnie zrzekają się swoich praw do jakiejkolwiek innej jurysdykcji, do której mogą być uprawnione i zgadzają się podlegać sądom i trybunałom miasta Madryt.

Postanowienia końcowe

Jeżeli Moosite, S.L. nie skorzysta z niektórych praw i/lub warunków prawnych określonych w niniejszym dokumencie lub w Warunkach dodatkowych, takie działanie nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw i/lub warunków. Jeżeli jakaś klauzula w niniejszych Warunkach zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną przez odpowiednie władze lub wyznaczonego pośrednika, taka decyzja w żaden sposób nie wpłynie na ważność i/lub wykonalność pozostałych klauzul w tym dokumencie.

Właściciel strony internetowej

Rejestr i dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej (www.miniplay.com) są następujące:

Właściciel strony internetowej: MOOSITE S.L.

CIF: B83555524 / Numer NIP: ESB83555524

Address: Cl.Fuencarral nr 123, 8ºB, 28010, Madryt (Hiszpania).

Informacje dotyczące rejestru działalności gospodarczej: Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Madrycie, Tom 18478, Arkusz 94, Dział 8, Strona M-320946

Email: soporte @ minijuegos.com


Data tej wersji: 23/05/2018 (przetłumaczone)